logo

een plan voor de toekomst

  • een nieuwe veel transparantere verdiepingshoge gevelpui van de foyer geeft de school meer openheid naar de buurt
  • een nieuw balie meubel dat aandacht vraagt direct vanaf de ingang, maar een laagdrempelig en informeel karakter heeft
  • een nieuwe borstwering met een ring van zitplaatsen als toevoeging aan de bestaande entresol vloer
  • zaalindeling met flexibele tribunes
  • verrijdbaar tribune element

vertrekpunt

De muziekschool is een gebouw uit de tachtiger jaren met een mooie architectonische structuur en een hele luxe en degelijke bouw. Bovendien heeft de school een prachtige grote zaal met goede akoestiek. Het  interieur oogt wat gedateerd en een aantal functies in de publieke ruimte zouden beter moeten. Daarnaast wil de muziekschool graag zijn binding met de buurt verbeteren.

msAN plattegrond
msAN foto bestaand


De binding met de buurt kan enerzijds programmatisch versterkt worden; Anderzijds kan er met een aantal kleine ingrepen in de architectuur en de uitstraling van het gebouw een opener karakter gemaakt worden.

msAN schets
masterplan

bekijk het complete masterplansamenwerking

i.s.m. Robert Paimans van O4NE

  • Share
LinkedIn
Instagram
YouTube